Østjyllands Politi lancerer Facebookside

En Facebookside skal bringe politiet tættere på østjyderne. Siden, der lanceres i dag, skal blandet andet bruges til efterlysninger og information til borgerne ved aktuelle hændelser og særlige indsatser.

De fleste danskere har i dag en eller flere profiler på sociale medier, og bruger aktivt de medier til at orientere sig om, hvad der sker i samfundet. Derfor åbner Østjyllands Politi nu endnu en kommunikationskanal målrettet borgerne.

– Som et moderne politi skal vi selvfølgelig være der, hvor borgerne er. Og eftersom flertallet af danskere i dag er på Facebook, er det kun naturligt, at Østjyllands Politi også er til stede på det medie, fortæller politidirektør Helle Kyndesen fra Østjyllands Politi.

Den nye Facebookside skal gøre det lettere for politiet at kommunikere med borgerne:

  • – Vi har ofte situationer, hvor vi har brug for at vejlede borgerne om, hvordan de skal forholde sig ved for eksempel færdselsuheld, brand eller andre aktuelle hændelser. I andre tilfælde har vi brug for, at borgerne hjælper os. Vi kommer for eksempel til at bruge kanalen, når vi har efterlysninger eller har brug for at høre fra borgere, der kan have hørt eller set noget ved en begået forbrydelse, siger hun.

Siden vil også blive brugt til forebyggende politiarbejde og til historier fra politiets hverdag, der giver borgerne et indblik i, hvad politiet laver.

Supplement til Twitter-kanal

Sociale medier er dog ikke noget nyt for Østjyllands Politi. I 2012 startede Østjyllands Politi en profil på Twitter. Den følges i dag af mere end 75.000 danskere.

Twitterprofilen vil fortsat være en del af politiets dialog med borgerne:

– Jeg forventer, at de to kanaler kommer til at supplere hinanden rigtigt fint. Twitter er god til de korte og hurtige opslag, mens vi på Facebook får mulighed for at gå lidt mere i dybden. Samtidig forventer vi også at komme i kontakt med andre borgere end de, der følger os på Twitter, siger Helle Kyndesen.

Ved større og alvorlige hændelser vil begge kanaler blive brugt til at videreformidle vigtige informationer til borgerne, så politiet hurtigt når ud til flest mulige borgere.

Anmeldelser på 114

Anmeldelser af ulovlige forhold skal som hidtil ske ved at ringe 114, skrive en mail til politikredsen eller på www.politi.dk. I akutte tilfælde skal borgerne også som hidtil ringe 112. Den nye Facebookside vil dermed ikke blive brugt til anmeldelser og anden sagsbehandling:

– Facebook er et massemedie, hvor vi selvfølgelig ikke behandler sager eller personfølsomme oplysninger. Borgerne skal derfor som altid bruge 114 og 112 i konkrete sager, siger Helle Kyndesen og tilføjer:

– Vi glæder os til at møde østjyderne på vores nye Facebook-side, og håber, at rigtig mange vil følge vores nye profil.

Fakta

  • 75 pct. af danske internetbrugere (16-89 år) bruger sociale medier.
  • Facebook er det mest brugte sociale medie blandt danske internetbrugere.
  • 72 % af Facebookbrugerne bruger Facebook mindst en gang om dagen.

Kilde: ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” lavet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Slots- og Kulturstyrelsen.

Besøg Østjyllands Politi på Facebook