Borgmesteren uddeler togpenge

Tirsdag 4. december kl. 12 er det tid for den årlige uddeling af de mange 2-kroner, som børn og voksne i det forløbne år har kastet i den populære modeljernbane på Aarhus Hovedbanegård.

Som en kær juletradition er det borgmester Jacob Bundsgaard, der på vegne af DSB har fornøjelsen af at kunne uddele pengene til en række lokale, velgørende organisationer.

De foreninger og organisationer, som i år indstilles til togpengene, er valgt med den begrundelse, at de primært er mindre foreninger og organisationer, hvoraf de fleste af dem ikke får store driftstilskud fra kommunen. Det er foreninger, hvor indsatsen i høj grad er målrettet børn og unge og løftes af frivillige ildsjæle, og hvor brugerne har brug for en ekstra håndsrækning. Pengene vil dermed skulle bruges til at afholde arrangementer og gøre julen lidt rarere.

DSB har igen i år ønsket, at de 30.000 kr, banen har kørt ind, skal uddeles i Aarhus, og ligesom tidligere år finder uddelingen sted ved modeljernbanen hos ”Joe & The Juice” på Aarhus Hovedbanegård.

I forbindelse med arrangementet vil Aalborg Jernbane Orkester underholde med julemusik.

Den populære modeljernbane har eksisteret siden 1962 på Aarhus Hovedbanegård og er ejet af DSB. For år tilbage var den slags modeljernbaner almindelige på de større danske banegårde, men i dag findes de kun i Aarhus, København og Aalborg.