Loyal to Familia er fortid i Aarhus

Foto: Mikkel Breinholdt

En af årsagerne til bandekonflikten i Aarhus sidste sommer var, at bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) angiveligt ønskede at etablere sig i Aarhus. Det førte til en række voldelige sammenstød med en lokal bandegruppering i det vestlige Aarhus. Østjyllands Politi satte hårdt ind over for banderne, og i løbet af de måneder bandekonflikten varede, blev en række bandemedlemmer anholdt og fængslet. Flere af dem har i mellemtiden modtaget dom, mens flere sager er undervejs.

– Vi vil ikke have bandegrupperinger, der slås og skyder i gaderne og skaber utryghed hos befolkningen. Derfor satte vi også massivt ind for at få bragt bandekonflikten til ophør, og det lykkedes takket være et tæt og godt samarbejde med Aarhus Kommune, på tværs af myndigheder og med stor hjælp og opbakning fra lokalbefolkningen, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Østjyllands Politi har, efter bandekonfliktens ophør, fortsat den systematiske monitering af banderne og fastholdt trykket på bandemedlemmerne. Og status er nu, at Loyal to Familia, efter Østjyllands Politis vurdering, ikke længere har en fungerende afdeling i Aarhus.

– Jeg er meget tilfreds med, at Loyal to Familia ikke længere er til stede i Aarhus, og jeg ser det som et udtryk for, at vores indsats har virket. Skulle gruppen, mod forventning, vælge igen at forsøge at etablere sig i Østjyllands Politikreds, vil vi være klar til at håndtere dette, siger Helle Kyndesen.

Politidirektøren suppleres af borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard:

– Det er en rigtig god nyhed, at Loyal to Familia er fortid i Aarhus, og jeg vil rose Østjyllands Politi for en håndfast indsats og et fortrinligt samarbejde med Aarhus Kommune. Sagen viser klart og tydeligt, at Aarhus står sammen og sætter hårdt ind over for bander, der fører sig frem med vold og trusler. Alle har ret til at bo og færdes trygt i hele Aarhus, og vi er klar til igen at sætte massivt ind, hvis bander truer vores hverdag, siger borgmester Jacob Bundsgaard