Musikkonservatoriet samler de skabende uddannelser

Foto: Martin Dam Kristensen

For blot to generationer siden uddannede musikkonservatorierne næsten udelukkende klassiske musikere. Fra 1970’erne fik den rytmiske musik stadig mere plads på konservatorierne, og i 0’erne opstod de første selvstændige uddannelser inden for elektronisk musik.

Nu tager Det Jyske Musikkonservatorium næste skridt: Uddannelsen af komponister og sangskrivere, som hidtil har været underlagt genreopdelingen klassisk, rytmisk og elektronisk, bliver nu samlet i ét område. Fra årsskiftet har konservatoriet ansat en ny studieleder, Signe Bisgaard, som overtager ansvaret for uddannelser og studerende inden for både klassisk, rytmisk og elektronisk komposition og sangskrivning.

 

Mange forskellige udtryk, ofte samme tilgang

Gennem de senere år er det blevet stadig mere klart, at selvom de musikalske udtryk er forskellige, så er mange af de grundlæggende færdigheder og tilgange ens. Dertil kommer, at komponister og sangskrivere inden for alle genrer i stigende grad benytter sig af greb og stiltræk fra andre genrer. Derfor er det oplagt at samle disse uddannelser, og både studerende og undervisere har taget rigtig godt imod den nye ordning.

Den nye studieleder, Signe Bisgaard, kan allerede efter en måned på jobbet mærke begejstringen:

”Jeg oplever en meget stor interesse og nysgerrighed fra både undervisere og studerende. Fx følger studerende fra den elektroniske DIEM-uddannelse seminarer hos de klassiske komponister, rytmiske komponister og sangskrivere følger fag på DIEM osv. Og underviserne inviterer andre studieretninger med i deres projekter og sørger samtidig for at sende deres egne studerende til undervisning hos andre.”

I løbet af foråret skal der udarbejdes en helt ny studieplan på området, som bl.a. løser mange af de faglige bindinger og krav, som gælder i de nuværende studieordninger. Målet er at give de studerende størst mulig frihed til at sammensætte deres eget studieforløb og inddrage fag og metoder, der traditionelt hører til i andre genrer end deres egen. En række fag skal fremover læses fælles, på tværs af genrerne, mens andre fag stadig har rod i fx klassisk partiturkomposition eller rytmisk sangskrivning.

Konservatoriet byder i nærmeste fremtid på to koncerter, som begge er udtryk for den nye tilgang:

 

Sound Diffusion Concert – torsdag d. 14. februar kl. 20:00 – Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus

To klassiske partiturkomponister samt to rytmiske komponister bidrager til en DIEM-koncert, hvor elektroniske komponister præsenterer elektronisk musik spredt ud over en hel serie af højttalere, anbragt rundt omkring i koncertsalen.

 

Debutkoncert med Alex Mørch, DIEM – tirsdag d. 19. februar kl. 20:00 – Rytmisk Sal, Musikhuset Aarhus

Alex Mørch arbejder med elektroniske lydinstallationer, som både kan bevæge sig og interagere med levende musikere. Ved debutkoncerten medvirker en klassisk cellist og fire klassiske sangere, der spiller og synger sammen med elektroniske installationer og videoskærme.

 

Rytmisk komponist fra solistklassen

Foto: Martin Dam Kristensen

Den nye studieleder Signe Bisgaard blev selv færdiguddannet som rytmisk komponist fra konservatoriets solistklasse i oktober 2013. Det var blot anden gang en rytmisk komponist gennemførte solistuddannelsen ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Signe Bisgaard er pianist, komponist, arrangør og orkesterleder. Som skabende kunstner er hendes udgangspunkt jazzen, men hun integrerer både klassisk og elektronisk musik i sine kompositioner og arrangementer. Hun er desuden meget optaget af samarbejdet med andre kunstarter.

Bisgaard har skrevet musik til en lang række forskellige ensembler, herunder jazzorkester, kor, børneorkester m.m. Hun har skrevet musik til animationsfilm, computerspil, interaktive installationer og audiovisuelle forestillinger. Og hun har bl.a. arbejdet sammen med Aarhus Jazz Orchestra, Bjørn Svin, Blood Sweat Drum+Bass og haft opførelser på Århundredets Festival i Aarhus, Copenhagen Jazzfestival, Elbjazz-festivalen i Hamborg, Swinging Groningen i Holland og NEUtech festivalen i Beijing.

 

Det Jyske Musikkonservatorium etablerede allerede i 1972 den musikpædagogiske uddannelse AM (Almen Musikpædagog), der optager både klassiske og rytmiske studerende. I 0’erne oprettede Det Jyske Musikkonservatorium som det første konservatorium i Danmark og et af de første i verden professorater i henholdsvis Rytmisk Korledelse og Elektronisk Komposition.