Nye botilbudspladser på vej til borgere med selvskadende adfærd

I alt 6 nye botilbudspladser er på vej til borgere i Aarhus, der har alvorlige psykiske problemer og et stort behov for støtte. Pladserne er tiltænkt borgere med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, og de falder på et meget tørt sted siger Social- og Beskæftigelsesrådmanden, der efterspørger øget fokus på de voksende udgifter til socialpsykiatrien.

Med en endelig vedtagelse på det kommende byrådsmøde bliver seks nye botilbudspladser til borgere med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd en realitet. Én af pladserne skal ligge på botilbuddet Windsor ved Kystvejen, imens de resterende fem etableres i en nærliggende ejendom i Sjællandsgade.

Ifølge Social- og Beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S) er der hårdt brug for de seks nye pladser. Der er nemlig stigende pres på socialpsykiatrien og området for udsatte voksne.

Det er efterhånden veldokumenteret, at psykiatrien er under et tiltagende pres på grund af et voksende antal alvorligt syge patienter. Udbuddet af pladser er ikke fulgt med op, og pladsproblemerne er særligt store for de borgere, der har brug for den mest intensive støtte. Derfor falder de her seks pladser på et knastørt sted, siger han.

De samlede anlægsudgifter til de nye botilbudspladser beløber sig til 7,5 millioner kroner plus moms. Pengene til anlægsudgifterne er allerede afsat af byrådet i forbindelse med budgetforliget 2018-2021. Pengene til den løbende drift af de nye pladser skal imidlertid findes i de eksisterende budgetter for området, og det er problematisk, forklarer Kristian Würtz:

Jeg er selvfølgelig glad for, at vi får seks meget vigtige pladser etableret, men bag den beslutning ligger jo en større historie om stigende efterspørgsel efter intensiv hjælp og behandling i psykiatrien, der blandt andet betyder, at flere borgere udskrives tidligere og med mere alvorlige problemer til kommunernes varetægt. Det gør, at budgetterne på disse områder ikke længere modsvarer de stigende udgifter, og det mener jeg, at vi som samfund er nødt til at finde nye løsninger på i den kommende tid,” siger rådmanden.

 

Baggrund: 

  • Botilbuddet Windsor er et kommunalt botilbud til borgere, der har svære psykiske og sociale problemer. Tilbuddet er særligt til borgere, der også har spiseforstyrrelser.
  • De seks nye pladser er målrettet personer med spiseforstyrrelser og andre former for selvskadende adfærd. Der er tale om personer, der er til fare for sig selv og derfor har brug for massiv støtte.
  • Formålet med opholdet på botilbudspladserne er at rehabilitere tilstrækkeligt til, at beboerne igen kan flytte ud og bo i egen bolig – ofte fortsætter forløbet med støtte i eget hjem.
  • Stigende behov i psykiatrien er en landsdækkende tendens, der blandt andet er beskrevet i rapporter fra KL og VIVE fra foråret 2018*. Her fremgår det, at flere borgere bliver diagnosticeret med psykiske lidelser end tidligere og at der generelt findes større kompleksitet og øget støttebehov hos den enkelte borger. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at den gennemsnitlige indlæggelsestid i den regionale behandlingspsykiatri er faldet, og at borgere med svære psykiske vanskeligheder blive udskrevet fra en indlæggelse med massive behandlings- og støttebehov**.