Sygefraværet skal på dagsordenen i virksomhederne

Hver fjrde dansker føler, at de har et højt stressniveau

En gennemsnitlig dansk lønmodtager har 8,3 sygedage om året, viser tal fra Danmarks Statistik. Men en stor del af sygefraværet skyldes fx stress eller mobning, og det bliver der nu sat fokus på med en konference i København.

Gennem flere år har sygefraværet for en almindelig dansk lønmodtager ligget på lidt over otte fraværsdage om året. En del af dette sygefravær skyldes eksempelvis influenza, forkølelse eller et brækket ben, og det er et sygefravær, der ikke kan ændres på.

Men en del af sygefraværet på de danske arbejdspladser skyldes fx stress, mobning eller arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og det er et sygefravær, der kan påvirkes.

Seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen viser fx, at hver fjerde oplever, at de har et højt stressniveau. Og Sundhedsstyrelsen skriver i Den Nationale Sundhedsprofil, at stress udgør et stigende problem for folkesundheden.

Mobning på arbejdspladsen

Derfor er forebyggelse og håndtering af stress et af emnerne, når videns- og netværkshuset Cabi og Lederne holder konference om sygefravær i København. Det sker den 22. maj på Comwell Conference Center.

På konferencen giver Charlotte Bøving, læge og kendt fra tv-programmet ”Lægen flytter ind”, et sundhedsfagligt bud på, hvordan sygefravær minimeres.

Og foruden stress bliver der også sat fokus på emner som mobning på arbejdspladsen, tilbagevenden til arbejde efter alvorlig sygdom samt godt samarbejde mellem den sygemeldte medarbejder, arbejdsgiveren og jobcentret.

FAKTA

  • Sygefraværskonferencen 2019 – Det påvirkelige sygefravær – fra viden til handling
  • 22. maj 2019 kl. 8.30-16.00, Comwell Conference Center Copenhagen
  • Konferencen er arrangeret af Videns- og netværkshuset Cabi og Lederne
  • Læs mere om program og tilmelding på Cabis hjemmeside