Elbusser går i drift søndag

Søndag 11. august 2019 indtager fire elbusser linje 13, og gør dermed turen mellem Holme og Frydenlund mere klima- og miljøvenlig. Elbusserne bliver markeret med taler på Park Allé ved Agnete og Havmanden kl. 13. Efterfølgende er der mulighed for at køre med en særbus til endestationen i Frydenlund og få info om elbussernes teknik og opladning.

Mange af Midttrafiks busser skifter fra sommerkøreplan til almindelig køreplan på søndag 11. august. På samme dag bliver diesel skiftet ud med el, når Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje indsætter de fire første elbusser i Aarhus.

Elbusserne fra Volvo er 12 meter lange og skal køre på linje 13, der kører den cirka 15 km lange strækning mellem Holme og Frydenlund. Projektet med de fire elbusser har fået knap 1.5 mio. kr. i tilskud bevilget fra Energistyrelsen. Det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der selv finansierer meromkostningerne ved de fire første elbusser på linje 13, hvorfor eldriften ikke giver Aarhus Kommune meromkostninger.

Elbusserne er første skridt mod Aarhus Kommunes målsætning om fossilfri kollektiv trafik i 2030. Udover at udledning af luftforurenende og sundhedsskadelige stoffer bliver fjernet, er der en forventning om, at CO2-udledningen bliver reduceret med cirka 246 ton om året.

”Det er en stor udfordring at nedbringe CO2-udledningen i den kollektive trafik. De nye elbusser vil give en indikation af, hvor langt vi kan komme ad den vej. Den type busser er dog stadig meget dyre, så vi har i byrådet en opgave at sikre, at vi får den rette balance mellem en anstændig busbetjening til borgerne i hele kommunen, samtidig med at vi får en mere miljøvenlig busdrift inden for det afsatte budget,” siger rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

En 300 kW hurtigoplader, der er placeret på endestationen i Frydenlund forsyner busserne med el i løbet af dagen. Om natten bliver busserne opladet på busselskabets anlæg.

Markering af de første elbusser ved Agnete og Havmanden
Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje markerer de første elbusser med taler af byrådsmedlem i Aarhus Kommune Ango Winther, Claus Kjeldsen, 2. næstformand i Midttrafiks bestyrelse og direktør for Busselskabet Aarhus Sporveje Finn Mikkelsen.

Arrangementet finder sted på Park Allé ved Agnete og Havmanden 11. august kl. 13.00.

Efter talerne kører der en særbus fra Park Allé ud til endestationen i Frydenlund. Undervejs på turen fortæller Volvo om elbusserne, mens ABB informerer om hurtigopladning af elbusserne i Frydenlund. Der er begrænsede pladser i særbussen, som bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

I efteråret 2019 starter Busselskabet Aarhus Sporveje med et udbud med henblik på indsættelse af op til 28 elbusser i 2021.